• 2018-03-05

  Su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pasirašyta sutartis „Kazlų Rūdos miesto Miško …
 • 2017-12-19

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta sutartis …

KARJERA

 

Siūlome darbą kvalifikuotiems specialistams:

 • sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­niams pri­žiū­rė­to­jams (ben­dro­sios sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros va­do­vams);
 • spe­cia­lio­sios sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros va­do­vams;
 • sta­ti­nio pro­jek­to va­do­vams;
 • sta­ti­nio pro­jek­to da­lies va­do­vams.

KARJERA

 

Siūlome darbą kvalifikuotiems specialistams:

 • sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­niams pri­žiū­rė­to­jams (ben­dro­sios sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros va­do­vams);
 • spe­cia­lio­sios sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nės prie­žiū­ros va­do­vams;
 • sta­ti­nio pro­jek­to va­do­vams;
 • sta­ti­nio pro­jek­to da­lies va­do­vams.
 • 2018-03-05

  Su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija pasirašyta sutartis „Kazlų Rūdos miesto Miško …
 • 2017-12-19

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta sutartis …