Pabaigta įgyvendinti sutartis „2016 m. kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo darbų techninė priežiūra ir su ja susiję laboratoriniai darbai“. Užsakovas UAB „Problematika“.