Su Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašytos sutartys „Jurbarko miesto A. Giedraičio – Giedriaus gatvės rekonstravimo techninės priežiūros paslaugos“ ir „Naujai tiesiamų, rekonstruojamų ar kapitaliai remontuojamų kelių (gatvių) statybos techninės priežiūros paslaugos“.