Su VĮ „Alytaus regiono keliai“ pasirašyta sutartis „Valstybinės reikšmės automobilių kelių ir kelių juostų geodezinių matavimų, kelių ir kelių juostų sklypų inventorizavimo ir įregistravimo valstybės įmonėje Registrų centre pagal kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles ir duomenų sutvarkymo geoinformacinėje sistemoje paslauga objektui „Kelio Nr. 1103 Daugai-Skabeikiai-Dusmenys““.