2017-10-02

Su Nacionaliniu vėžio institutu pasirašyta sutartis „Investicinio projekto „Kelių, pėsčiųjų takų Nacionalinio vėžio instituto teritorijoje, Santariškių g. 1, Vilniuje, įrengimo ir rekonstravimo darbai“ atliekamų statybos (rekonstrukcijos) darbų bendrosios statinio...

2017-09-26

Su VĮ „Alytaus regiono keliai“ pasirašyta sutartis „Valstybinės reikšmės automobilių kelių ir kelių juostų geodezinių matavimų, kelių ir kelių juostų sklypų inventorizavimo ir įregistravimo valstybės įmonėje Registrų centre pagal kelio kadastro duomenų bylos rengimo...

2017-09-19

Su UAB „Fegda“ pasirašyta sutartis „Anykščių miesto gatvių projektavimo ir rekonstrukcijos darbai“ techninių-darbo projektų parengimo darbų atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas, objektams: Anykščių miesto Kęstučio g., nuo Šaltupio g. iki Taikos g.;...

2017-09-13

Pabaigta įgyvendinti sutartis „Širvintų miesto Kalnalaukio g. ruožo nuo 0,381 iki 2,655 km rekonstravimo darbų techninės priežiūros bei naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos“. Užsakovas Širvintų rajono savivaldybės...

2017-09-07

Su Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašyta sutartis „Objektų „Linkuvos ir Dotnuvos gatvių rekonstravimas“ ir „Daumanto g. nauja statyba“ techninės priežiūros paslaugos“.