• 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

KONSULTAVIMAS

Siekiant užtikrinti sėkmingą darbų procesą bei rezultatus kelyje nuo pradinės idėjos iki statinio pridavimo, pagal kliento poreikius teikiame įvairias technines konsultacijas šiais statinių statybos klausimais:

 • koncepcijos parengimas;
 • planavimas;
 • projektavimas;
 • konkursų organizavimas;
 • statybos proceso valdymas;
 • techninė kontrolė;
 • išpildomoji dokumentacija;
 • statinio eksploatavimas.

Ren­gia­me vi­di­nius mo­ky­mus LR sta­ty­bos tei­sės ir FIDIC sta­ty­bos ran­gos su­tar­čių te­mo­mis Jūsų įmo­nė­je/or­ga­ni­za­ci­jo­je. Bendra­da­rbiau­ja­me su įvai­rių sta­ty­bos sri­čių spe­cia­lis­tais, pui­kiai išma­nan­čiais sa­vo veik­los sri­tį, ku­rie mū­sų ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se pa­si­da­lins sa­vo ži­nio­mis bei atsa­kys į Jums rū­pi­mus klau­si­mus.


prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

KONSULTAVIMAS

Siekiant užtikrinti sėkmingą darbų procesą bei rezultatus kelyje nuo pradinės idėjos iki statinio pridavimo, pagal kliento poreikius teikiame įvairias technines konsultacijas šiais statinių statybos klausimais:

 • koncepcijos parengimas;
 • planavimas;
 • projektavimas;
 • konkursų organizavimas;
 • statybos proceso valdymas;
 • techninė kontrolė;
 • išpildomoji dokumentacija;
 • statinio eksploatavimas.

Ren­gia­me vi­di­nius mo­ky­mus LR sta­ty­bos tei­sės ir FIDIC sta­ty­bos ran­gos su­tar­čių te­mo­mis Jūsų įmo­nė­je/or­ga­ni­za­ci­jo­je. Bendra­da­rbiau­ja­me su įvai­rių sta­ty­bos sri­čių spe­cia­lis­tais, pui­kiai išma­nan­čiais sa­vo veik­los sri­tį, ku­rie mū­sų ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se pa­si­da­lins sa­vo ži­nio­mis bei atsa­kys į Jums rū­pi­mus klau­si­mus.

 • 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …