• 2018-07-10

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta preliminarioji …
 • 2018-06-26

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta preliminarioji …

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

GEODEZINIAI IR KADASTRINIAI MATAVIMAI

Atliekame geodezinius ir kadastrinius matavimus:

 • geodeziniai matavimai, topografinių nuotraukų sudarymas ir suderinimas nustatyta tvarka;
 • sta­ti­nių ir skly­pų ka­das­tri­niai ma­ta­vi­mai, ka­das­tro duo­me­nų by­lų su­da­ry­mas ir tei­si­nė regis­tra­ci­ja;
 • statinių išpildomųjų nuotraukų atlikimas, kadastro duomenų bylų sudarymas;
 • požeminių komunikacijų kontrolinių geodezinių nuotraukų sudarymas.

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

GEODEZINIAI IR KADASTRINIAI MATAVIMAI

Atliekame geodezinius ir kadastrinius matavimus:

 • geodeziniai matavimai, topografinių nuotraukų sudarymas ir suderinimas nustatyta tvarka;
 • sta­ti­nių ir skly­pų ka­das­tri­niai ma­ta­vi­mai, ka­das­tro duo­me­nų by­lų su­da­ry­mas ir tei­si­nė regis­tra­ci­ja;
 • statinių išpildomųjų nuotraukų atlikimas, kadastro duomenų bylų sudarymas;
 • požeminių komunikacijų kontrolinių geodezinių nuotraukų sudarymas.
 • 2018-07-10

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta preliminarioji …
 • 2018-06-26

  Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašyta preliminarioji …