• 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …

KOKYBĖS POLITIKA

UAB „Saugvila“ yra inžinerinių – konsultacinių paslaugų bendrovė, atliekanti kelių, gatvių, susisiekimo ir transporto infrastruktūros objektų, inžinerinių tinklų projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų techninės priežiūros ir statybos projektų valdymo paslaugas, konsultuojanti šios srities objektų planavimo ir statybos procesų klausimais, ruošianti tam reikalingą dokumentaciją ir ataskaitas. Taip pat teikiamos inžinerinių – geodezinių tyrinėjimų paslaugos bei ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugos. Šioms paslaugoms atlikti bendrovės vadovybė suformavo ir palaiko aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turinčių, atsakingų ir motyvuotų specialistų kolektyvą. Bendrovės siūlomoms paslaugoms atlikti pasitelkiami tik kompetentingi partneriai bei subtiekėjai bei vykdomas jų vertinimas ir atranka.
UAB „Saugvila“ vykdoma veikla ir sprendimai įtakoja planuojamų ir statomų statinių poveikį aplinkai, o baigtų statyti objektų vartotojai dažnu atveju yra ne tik užsakovai, bet ir visuomenė. Suprasdami to mastą ir svarbą, vykdome socialiai orientuotą, atvirą, draugišką aplinkai ir vartotojų poreikius tenkinančią kokybės ir aplinkos apsaugos politiką bei siekiame:

 • tenkinti užsakovų bei vartotojų poreikius bei pralenkti juos, teikiant aukščiausio lygio paslaugas kokybiškai, laiku ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais;
 • tapti modernia, šiuolaikiška, aukšto konkurencingumo organizacija, nuolat gerinančia savo vykdomos veiklos kokybę ir poveikį aplinkai;
 • savo vykdoma veikla užtikrinti ir daryti kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

Šiems tikslams pasiekti įsipareigojame:

 • kurti ir įdiegti integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus bei nuolat ją tobulinti;
 • laikytis galiojančių įstatymų ir teisės aktų;
 • visus bendrovės darbuotojus supažindinti su vykdoma kokybės ir aplinkos apsaugos politika bei juos įtraukti į nuolatinį kokybės ir aplinkos apsaugos gerinimą; darbuotojus aprūpinti reikalingomis priemonėmis ir organizuoti apmokymus, reikalingus veiklos ir aplinkos kokybei gerinti bei kvalifikacijai kelti;
 • rinktis partnerius, atitinkančius bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos nuostatus;
 • nuolat stebėti visus bendrovės vykdomos veiklos procesus, juos matuoti, kontroliuoti ir vertinti jų įtaką kokybei ir aplinkai, ieškoti būdų jiems gerinti;
 • jau projektavimo, techninės priežiūros ir statybos projektų valdymo metu numatyti galimą aplinkos taršą statybos bei eksploatacijos laikotarpiu ir pagal turimas teises bei pareigas imtis prevencinių priemonių neigiamo poveikio aplinkai sumažinimui.

KOKYBĖS POLITIKA

UAB „Saugvila“ yra inžinerinių – konsultacinių paslaugų bendrovė, atliekanti kelių, gatvių, susisiekimo ir transporto infrastruktūros objektų, inžinerinių tinklų projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų techninės priežiūros ir statybos projektų valdymo paslaugas, konsultuojanti šios srities objektų planavimo ir statybos procesų klausimais, ruošianti tam reikalingą dokumentaciją ir ataskaitas. Taip pat teikiamos inžinerinių – geodezinių tyrinėjimų paslaugos bei ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugos. Šioms paslaugoms atlikti bendrovės vadovybė suformavo ir palaiko aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turinčių, atsakingų ir motyvuotų specialistų kolektyvą. Bendrovės siūlomoms paslaugoms atlikti pasitelkiami tik kompetentingi partneriai bei subtiekėjai bei vykdomas jų vertinimas ir atranka.
UAB „Saugvila“ vykdoma veikla ir sprendimai įtakoja planuojamų ir statomų statinių poveikį aplinkai, o baigtų statyti objektų vartotojai dažnu atveju yra ne tik užsakovai, bet ir visuomenė. Suprasdami to mastą ir svarbą, vykdome socialiai orientuotą, atvirą, draugišką aplinkai ir vartotojų poreikius tenkinančią kokybės ir aplinkos apsaugos politiką bei siekiame:

 • tenkinti užsakovų bei vartotojų poreikius bei pralenkti juos, teikiant aukščiausio lygio paslaugas kokybiškai, laiku ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais;
 • tapti modernia, šiuolaikiška, aukšto konkurencingumo organizacija, nuolat gerinančia savo vykdomos veiklos kokybę ir poveikį aplinkai;
 • savo vykdoma veikla užtikrinti ir daryti kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.

Šiems tikslams pasiekti įsipareigojame:

 • kurti ir įdiegti integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus bei nuolat ją tobulinti;
 • laikytis galiojančių įstatymų ir teisės aktų;
 • visus bendrovės darbuotojus supažindinti su vykdoma kokybės ir aplinkos apsaugos politika bei juos įtraukti į nuolatinį kokybės ir aplinkos apsaugos gerinimą; darbuotojus aprūpinti reikalingomis priemonėmis ir organizuoti apmokymus, reikalingus veiklos ir aplinkos kokybei gerinti bei kvalifikacijai kelti;
 • rinktis partnerius, atitinkančius bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politikos nuostatus;
 • nuolat stebėti visus bendrovės vykdomos veiklos procesus, juos matuoti, kontroliuoti ir vertinti jų įtaką kokybei ir aplinkai, ieškoti būdų jiems gerinti;
 • jau projektavimo, techninės priežiūros ir statybos projektų valdymo metu numatyti galimą aplinkos taršą statybos bei eksploatacijos laikotarpiu ir pagal turimas teises bei pareigas imtis prevencinių priemonių neigiamo poveikio aplinkai sumažinimui.
 • 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …