• 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Vykdome statybos darbų techninę priežiūrą bei teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas šių statinių projektams:

 • susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), geležinkeliai (geležinkelio keliai), oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai);
 • gyvenamieji pastatai (vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) bei įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai (namai));
 • ne­gy­ve­na­mie­ji pas­ta­tai (vieš­bu­čių, ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, pas­lau­gų, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo, kul­tū­ros, moks­lo, gy­dy­mo, po­il­sio, spor­to, re­li­gi­nės, spe­cia­lio­sios, pa­gal­bi­nio ūkio ir ki­tos (fer­mų, ūkio, šilt­na­mių, so­dų) pas­kir­ties pas­ta­tai);
 • inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos);
 • kiti statiniai (hidrotechnikos, melioracijos, sporto paskirties inžineriniai statiniai).

prieziura-apie-mus

projektavimas-apie-mus

matavimai-apie-mus

konsultavimas-apie-mus

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Vykdome statybos darbų techninę priežiūrą bei teikiame FIDIC inžinieriaus paslaugas šių statinių projektams:

 • susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), geležinkeliai (geležinkelio keliai), oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai);
 • gyvenamieji pastatai (vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) bei įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai (namai));
 • ne­gy­ve­na­mie­ji pas­ta­tai (vieš­bu­čių, ad­mi­nis­tra­ci­nės, pre­ky­bos, pas­lau­gų, mai­ti­ni­mo, trans­por­to, ga­ra­žų, ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo, kul­tū­ros, moks­lo, gy­dy­mo, po­il­sio, spor­to, re­li­gi­nės, spe­cia­lio­sios, pa­gal­bi­nio ūkio ir ki­tos (fer­mų, ūkio, šilt­na­mių, so­dų) pas­kir­ties pas­ta­tai);
 • inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos);
 • kiti statiniai (hidrotechnikos, melioracijos, sporto paskirties inžineriniai statiniai).
 • 2021-07-08

  Su VĮ “Lietuvos automobilių kelių direkcija” pasirašyta preliminarioji pirkimo sutartis …
 • 2021-09-01

  Su Molėtų rajono savivaldybės administracija pasirašyta pirkimo sutartis „„Kelio Vd-28 …